Logo Hyttkraft RGB

Vattenkraftverket Bredsjö Övre i Hällefors

Vår vattenkraft

Vi äger Bredsjö Övre Kraftverk i Hällefors kommun. Denna anläggning har en fallhöjd om hela 26 meter, ett utbyggnadsflöde om c:a 0,5 m3/s, en effekt om c:a 125 kW och en elproduktion om c:a 600 000 kWh/år. Producerad el säljs till Bixia.
Vi har också Bredsjö Nedre Kraftverk, lite nedströms. Bredsjö Nedre har en fallhöjd på c:a 7,5 meter, en effekt om c:a 30 kW och en årlig elproduktion om c:a 250 000 kWh. Producerad el säljs även här till Bixia.
I Horndal, öster om Avesta, har vi också ett vattenkraftverk. Fallhöjden i Horndal är c:a 14 meter och effekten är 100 kWh. Detta verk producerar c:a 450 000 kWh/år. 

Interiörbild från Horndals Kraftverk

Visste du att...

  • Det finns ca 2.000 vattenkraftverk i Sverige som producerar ca 45% av landets el
  • De 6 återstående kärnkraftsreaktorerna i landet står för knappt 30%.
  • Vindkraften står numera för ca 17%
  • Solenergin ligger på ca 1%
  • Produktionen från  mindre vattenkraftverk räcker till 860 000 hushålls elförbrukning.
Mats i Bredsjö Övre Kraftverk
Generatorn i Bredsjö Nedre