Logo Hyttkraft RGB
loading...

vår skog

Vi äger en hel del skog i Berg-
slagen, i form av fastigheterna Bennebo/Olsbenning, Dalsberga/Svensbo, Vikhyttan och Riskebo. Totalt är det c:a 1.750 hektar, varav drygt c:a 1.500 hektar skogsmark, c:a 90 hektar åker och resten naturreservat, impediment etc. Skogsbruket är relativt storskaligt och inriktat på god skogsvård med bra ekonomisk avkastning. Virkesförrådet på vår skog är 132 m3sk/ha och snittboniteten är 6,3. 67% av virkesförrådet är tall, 22% gran och 11% löv.
Skogarna sköts i bästa samarbete med det lokala skogsföretaget AB Karl Hedin.
 

i vinterskrud

visste du att...

  • Det finns mer skog än någonsin i Sverige!
  • Varje år växer Sveriges skogar med över 110 miljoner kubikmeter.
  • Det motsvarar grovt räknat mer än 1 miljon fullastade timmerbilar med släp. Per år!
  • Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Sverige ökat med 80%.

Vill du veta mera om hur vi sköter våra skogar och vad vi strävar efter, så klicka nedan: