Logo Hyttkraft RGB

vår skog

Vi äger en hel del skog i Berg-
slagen, i form av fastigheterna Bennebo/Olsbenning, Dalsberga, Vikhyttan och Riskebo. Totalt är det c:a 1.530 hektar, varav drygt 1.300 hektar skogsmark, c:a 70 hektar åker och resten natur-reservat, impediment etc. Skogs-bruket är relativt storskaligt och inriktat på god skogsvård med bra ekonomisk avkastning. Virkesförrådet på vår skog är 132 m3sk/ha och snittboniteten är 6,3. 64% av virkesförrådet är tall, 28% gran och 8% löv.
Skogarna sköts i bästa samarbete med det lokala skogsföretaget AB Karl Hedin.

Åkrarna är till knappt hälften utarrenderade som sidoarrenden. Resterande betesputsas, fr o m sommaren 2015 av Arvid.
 

i vinterskrud

visste du att...

  • Det finns mer skog än någonsin i Sverige!
  • Varje år växer Sveriges skogar med över 110 miljoner kubikmeter.
  • Det motsvarar grovt räknat mer än 1 miljon fullastade timmerbilar med släp. Per år!
  • Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Sverige ökat med 80%.